MK3 first battle

Tags

, , , ,

Dziś krótka relacja z pierwszej bitwy WarmaHord na zasadach MK3.
Scenariusz z nowego SR2016 – OUTLAST

Today I have a short report from my first Warmachine and Hordes battle with the MK3 ruleset.
Scenario from new SR2016- Outlast

Ja przygotowałem:
I have this:

Grim 1(+29);
-Mountain King 36
-Dire Troll Bomber 19
-Earthborn Dire troll 15

Northkin Fire Eaters 7
Northkin Fire Eaters 7
Pyg Bushwhackers full 15
-UA: Pyg B. Officer & Mortar 5

Mój przeciwnik – Tadeusz( dzięki za grę):
My opponent – Tadeusz ( Thanks for game):

The Butcher 3 (+22 pkt)
Juggernaut 12
Juggernaut 12
Kodiak 13
Ruin 17
Great Bears of Gallowswood 9
Greylord Ternion (Leader and 2 Grunts) 7
Greylord Ternion (Leader and 2 Grunts) 7
Greylord Ternion (Leader and 2 Grunts) 7
Widowmakers (Leader and 3 Grunts) 8
Ogrun Bokur 5 (Klient Butcher)

Rzut wygrał Tadeusz i zdecydował, że zacznę.
Tadeusz won the roll and decided that I should go first.
IMG_20160616_172733

Runda 1 / Round 1
Trolle:
Pyg B. podchodzą w stronę Widowmakerów. NFE x2 biegną wchodząc w kółko. Bestie pod murek.
Trolls:
Pyg Burrowers advance towards Widowmakers. Both NFEs run, entering the circle. Beasts stop next to the wall.
Khador:
Jacki do przodu. Miśki chowają się za górą. B3 nieśmiało wychodzi za góry z Silence of Death na sobie. Ternion w rozproszeniu szykują się do kontry. Widowmakerzy odstrzeliwują pygi.
Khador:
Jacks advance forwards. Bears hide behind a hill. B3 shyly peeks out from behind the hill with Silence of Death up. Scattered Ternions are preparing a counterattack. Widowmakers fire at Pygs.
IMG_20160616_173906

Runda 2 / Round 2
Trolle:
Kolejny raz zapominam rzucić na Pygi Weald Secrets :), które próbują się zrewanżować WM, bez sukcesu. Mortar uszkadza Kodiaka( padł M o ile dobrze pamiętam). Bomber wrzuca dwie bombki w Juggernauta, jedna chybia i od blastów przewraca się misiek. Druka jednak go uszkadza. NFE szarża na jacki, assault wchodzi niewielki dmg na jacki, są podpalone pozostałe modele objęte wzornikiem nie trafione. Ich pochodnie oświetlaj ładnie jacki 🙂
Trolls:
Once again I forget to cast Weald Secrets on the Pygs, which try to attack WM but without success. Mortar damages the Kodiak (taking out M, if I remember right). Bomber drops two bombs on the Juggernaut, one misses and the blast kills a bear. The other one successfully damages it. NFE charge the jacks, slightly damage them in assault and set them on fire. The other models under the template did not get hit. NFE’s torches only illuminate the jacks.
Khador:
Z za góry wychodzi Butcher zabija NFE, dusze dla Ruina. Energizer i Battle grupa do przodu. Ruin kolekcjonuje kolejne duszyczki na drugim oddziale NFE. Ternioni się zbliżają, wypełniając luki. Miśki obchodzą skały. Juggernaut szarżuje i zabija kilka pygów. Widowmakersi kontynuują odstrzeliwanie Pygów.
1Pkt dla Tadeusza.
Khador:
Butcher comes out from behind the hill, kills NFE and gives their souls to Ruin. Casts Energizer and the battlegroup moves forward. Ruin reaps souls from the other NFE unit. Ternions come closer filling the battleline. Bears go around the rocks. Juggernaut charges and kills a few Pygs. Widowmakers continue to shoot them.
1 point for Tadeusz.
IMG_20160616_175810

IMG_20160616_181823

Runda 3 / Round 3
Trolle:
Grim rzuca Rage na Earthborna. I próbuje oczyścić pole dla MK, lecz 6 na 3 kościach to było za duże wyzwanie:) Pygi strzelają do Kodiaka bez efektu.
MK szarżuje Pieska, niestety Terion przeszkadza w konsekwencji wzornik z assaulta nie siada na B3. Okrzyk jednak chybia cele. No to łapka w pieska z bosstem i chybiam, no to łapka w Terriona z boostem, siadło, Kill Shot na B3, boost siedzi z boostem i B3 poświęca Focusa i przyjmuje 0 obrażeń. Bomber trafia w Ruina pozbawiając go pałki. Earthborn szarża na Juggernauta i zostaje mu 1 kratka.
Trolls:
Grim casts rage on Earthborn and tries to clear the way for MK, but 6 on 3 dice was too much of a challenge. Pygs shoot the Kodiak without any effect. MK charges a dog, but gets interrupted by a Ternion. In consequence, the assault template can’t reach B3. The shout misses all targets. One hand’s attack misses the dog, the other hand’s attack hits the Ternion. Kill Shot at B3. Boosted to hit and damage, hits, but B3 sacrifices focus and takes no damage. Bomber hits Ruin and takes out it’s mace. Earthborn charges the Juggernaut and leaves 1 box undamaged.
Khador:
Miśki podchodzą coraz bliżej,WM strzelają do pygów zostaje jeden.
Kodiak próbuje go uśmiercić oparami, lecz brakło zasięgu. Juggernaut rani Earthborna. Ruin szarżuje na MK wypłaca kilka ataków. Atakują również pieski MK wypluwa kilka wheelpów, ale żyje. Szarża B3 zabija MK i energizerem cofa się do strefy. wypadło jeszcze więcej wheelpów, które starannie wyczyszczone przez Ternionów
2Pkt dla Tadeusza(3 pkt łącznie)
Khador:
Bears get closer, WM shoot at Pygs, leaving only one alive. Kodiak tries to kill it with steam, but lacks range. Juggernaut wounds Earthborn. Ruin charges MK and launches a few attacks. Dogs attack as well. MK spawns a few whelps, but survives. B3’s charges, kills the MK and moves back into the zone with Energizer. This spawned even more whelps, which were cleaned up by Ternions.
2 points for Tadeusz (total of3)

IMG_20160616_183442

IMG_20160616_185209

Runda 4 / Round 4
Trolle:
Nie udana próba dobicia Ruina przez Bombera. Grim zabija Terniona. Earthborn zjada Juggernauta.
2pkt dla Tadeusza(łącznie 5pkt) i zwycięstwo na scenariusz.
Gratulację dla przeciwnika.
Trolls:
Bomber attempts to kill Ruin but fails. Grim kills a Ternion. Earthborn eats the Juggernaut.
2 points (total of 5) and scenario victory for Tadeusz. Congratulations!
IMG_20160616_190405

DGB

Molds and resin…Cryx.

Tags

, , , , , ,

Zrobiłem kilka form i trochę odlewów w żywicy 😉
I made some molds and I did some stuff in resin 😉

Przygotowania:
Preparing:

DSC02549

Formy i rzeczy z żywicy
Molds and resin stuff.

DSC02538 DSC02537 DSC02536 DSC02546 DSC02547

Okop.
Trench.

DSC02543 DSC02542

Kolumna i znaczniki do Warmachiny
Column and objectives for Warmachine.

DSC02545 DSC02541

Murki do Warmachine.
Walls for Warmachine.

DSC02544 DSC02540

Podstawki.
Bases.

DSC02548

Na koniec postęp w Cryxie.
And small Cryx update.
DSC02539

DGB

Painting Cryx…

Tags

, , , , ,

Dziś na warsztat trafia Cryx frakcja do Warmachine od PP.
Modele będą składane i malowane pod pod ligę Journeyman-a, w której będę uczestniczył.
Jak ktoś jest z Krakowa czy Katowic i ma ochotę zapraszam, więcej info tu.

Today,in the workshop Warmachine – Cryx faction from PP.
The models will be assembled and painted for the Journeyman League, in which I will be participated.
If you are from Cracow or Katowice and If you want join more info here.

Na pierwszym małe odświeżenie tego co już mam pomalowane.
On the first small refreshment what I have already painted.
CryxJMLstart
A tu co jest przygotowywane do malowania
Next what I prepared for painting
CryxJML01
Niebawem pełna lista moich modeli do Cryxu jak i mały update 😉
Soon full list of my Cryx models and small update 😉

DGB